Om oss  
Bli en av oss?  

Skulle du vilja leda/instruera på Friskis&Svettis Lidköping?

Läs mer här!


Eller står du hellre i receptionen och servar våra medlemmar?

Läs då här!

Om Friskis&Svettis

Idé utan krav

Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.
Leendet känns. Ofta syns det. Det sitter i maggropen som en känsla av lycka.

Styrda av lusten

Det där speciella leendet vinner över alla jag-borde-tankar. Träning driven av dåligt samvete blir sällan kul, regelbunden eller långvarig. Det är därför som Idrottsföreningen Friskis&Svettis bygger verksamheten på idén om att träning ska vara styrd av lusten.

Längta till träningen

Om det är kul att träna vill du göra det igen. Då kan du längta till nästa gång. Det kan gå så långt att du står där och ler medan du är mitt uppe i något helt annat i vardagen. Du är nöjd med dig själv. Du känner din kropp och gillar den. Du mår bra, helt enkelt.

Vem behöver mer fokus på kroppen?

En idrottsförening med ett leende som mål måste leva upp till annorlunda krav på träningen. Lustfylld träning måste innehålla mer än en korrekt utförd benböj (håll upp bröstet, tyngden på hälarna). På spinningcykeln kan den inte bara stärka quadriceps och gluteus maximus. Lustfylld träning fördelar fokus jämnt mellan tekniken och känslan, mellan kroppen och själen.

Kroppen och själen

Lustfylld träning är för Friskis&Svettis att kombinera kompetens om träning med en avslappnad attityd. Ingen behöver mer kroppsfixering, men behovet av lustfylld träning är stort. Därför är leendet målet. Och dit leder bara den sortens träning som har plats för själen. Om du nyss tränat när du läser detta kanske det pirrar lite i maggropen.

 

Hur det började

1978 startade Johan Holmström Friskis&Svettis i Stockholm. Han gjorde det utifrån en idé om att idrottsrörelsen och sjukvården skulle kunna utnyttja varandras kunskap bättre. Friskis&Svettis blev ett exempel på hur man kunde arbeta närmare varandra och samla erfarenhet, kunskap och entusiasm under ett och samma tak. Friskis&Svettis ville skapa en brygga mellan sjukvård och friskvård.

I namnet var “&” viktigast.

Friskis stod för en del av verksamheten. Svettis för en annan. Friskis var aktiviteter för dem som av olika anledningar inte kunde vara med i den vanliga jympan. Svettis var träningen för alla andra. Men tecknet “&” var viktigast. Det representerade målsättningen att slussa människor från Friskis till Svettis. Alla skulle kunna hitta en träningsform som passade, oavsett om man var vältränad eller otränad, gammal eller ung. I dag pratar vi inte så mycket om Friskis som det ena och Svettis som det andra. Men målsättningen att alla ska kunna hitta en träningsform som passar är lika levande som den alltid har varit.

I dag har vi över en halv miljon medlemmar

Till det allra första gympapasset som hölls i Salénhuset i Stockholm kom det en person. Idag, 35 år senare, har vi över en halv miljon medlemmar i 8 länder och på många orter har vi egna träningsanläggningar. I Sverige finns det 108 lokala föreningar och i Norge finns det 38. Friskis&Svettis finns även i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen.

Våra drygt 16 000 engagerade funktionärer arbetar ideellt och ser till att vi kan erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Den klassiska gympan samsas idag med ett stort antal andra träningsformer som exempelvis spinning, yoga, core och gym. Vi utvecklas ständigt eftersom vårt mål är att få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje och för att vi vill kunna erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med Friskis&Svettis värderingar som grund.

 

 

Vår utbildning

Vi är mycket stolta över vår utbildningsverksamhet. Det började som ett unikt koncept för att utbilda jympaledare och har i dag utvecklats till att omfatta i stort sett varje funktionärsfunktion i hela Friskis&Svettis.

150 kurser för nästan 6 000

På ett år genomför vi cirka 150 olika kurser, inspirationsdagar och konvent med totalt drygt 5 800 funkisar. Många funktionärer deltar vid flera utbildningstillfällen under året.

Utbildningen är kärnan

Intresset i Friskis&Svettis föreningar för att utbilda sig, vare sig det gäller grundutbildningar, utveckling, fortbildning eller specialiseringar är enormt. Under utbildningarna stärks och utvecklas ständigt det som är unikt för Friskis&Svettis.

Friskis&Svettis utbildningsprogram består i dag bland annat av grundutbildningen Ettan och träningsformsutbildningar inom Jympa, Spin, Individuell träning, Träning för barn, Skivstång, Box, Step/Aerobics, Dans, Yoga, Flex, Core, Indoor walking, Cirkelfys, Cirkelgym och Träna ute.

För den som vill vidareutbilda sig finns utbildningar i passvarianter som t ex Jympa station, Dans senior, HIT och Grundfys. Det finns även mer omfattande vidareutbildningar som Personlig tränare och vidareutbildningar som ger behörighet att hålla Träningsskolor för barn.

Efter en tid som ledare eller instruktör behöver längtar man ofta efter att få vidareutvecklas och fylla på sin kunskap, övningsförråd eller sin energi! Då har man möjlighet att delta i fördjupningar som t ex Kettlebells och Yoga, eller delta på inspirationstillfällen inom sitt område t ex Dans, Core, Box och så vidare.

Se hela utbildningsprogrammet ››

I utbildningsprogrammet har vi även utbildningar och inspiration som riktar sig till de funktionärer och anställda som har till uppdrag att leda föreningen, stötta och utveckla våra funktionärer. Exempel på dessa utbildningar är Ledar- och värduppföljning, Verksamhetsledare, Licensierare, Styrelse etc .

200 utbildare och licensierare

Utbildningen är ett av Friskis&Svettis Riks absolut viktigaste ansvarsområden. Knutna till utbildningen finns därför cirka 80 utbildare och ytterligare lika många licensierare. Dessa personer utvecklar kontinuerligt utbildningsverksamheten och genomför kurser och licensieringar.

Vill du veta hur man blir ledare? ››

Läs gärna artikeln Ettan på Lillsved ››