Träningskort  

Villkor vid träning


ALL TRÄNING INGÅR

Vid köp av träningskort hos oss ingår all typ av träning som vi har att erbjuda (alla gruppträningspass såsom spinning, cirkelgym, cirkelfys, core, yoga osv. samt individuell träning i gymmet). För fullständiga passutbud se vårt grupptränings-schemaUndantaget är vårt Far-kort där specifikt utvalda pass ingår, vilka pass som ingår ser du på vårt Far-Schema

Gällande Dagkortet ingår likaså där ALL typ av träning men är begränsat tidsmässigt och gäller mellan 06.30-15, alla dagar.

Kort för specifika pass gäller enbart den typ av pass som kortet avser. Antingen Enkeljympa vilket avser jympa för personer med funktionsnedsättning, eller Familj vilket avser Jympa för barn mellan 2-6år tillsammans med förälder. 


ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Friskis&Svettis är en medlemsförening.
 2. Träningskortet är en värdehandling, personligt och kan ej överlåtas.
 3. Ersättningskort (vid borttappat träningskort) kostar 50 kr.
 4. Vi reserverar oss för ändringar i schemat.
 5. Om det är färre än fem motionärer på ett pass kan detta ställas in.
 6. Den som gör sig skyldig till doping, stjäl eller förstör blir avstängd på livstid.
 7. Om du bokat plats på pass måste du lösa ut din biljett senast 10 min innan passtart.

Alla medlemmar är försäkrade genom försäkringsbolaget if när de tränar med Friskis&Svettis. Läs mer under "Om oss", FAQ.

 

Trivselregler

Hos oss gäller följande:

 • Vid träning används endast skor för inomhusbruk, obligatoriskt byte.
 • Vikter/redskap ska alltid läggas tillbaka på sin plats efter användning.
 • Rengör redskap/kontaktytor efter dig.
 • Vikter/redskap får ej släppas/kastas i golvet. Var rädd om våra redskap!

(Överträdelse beivras och kan resultera i avstängning).

 
Åldersgränser

På alla pass utom Familjepass gäller;

 • Barn under 8 år får inte vistas på jympagolvet.
 • Barn 8-12 år får jympa i målsmans sällskap (ej stations- och skivstångspass) till en kostnad av 40kr eller ordinarie träningskort. Det är du som förälder som är ansvarig för ditt barns säkerhet samt att ditt barn inte stör övriga motionärer.
 • Minimiålder för skivstångspass, stationspass och cirkelfys är 13 år.

 

Träning i Gymmet

Egen träning från det år du fyller 13år. När träningskortet köps ska målsman vara med och ni anmäler er till en Gyminstruktion, om målsman tycker att det behövs. (Gyminstruktion ingår i 6 elller 12 månaders träningskort.)

Den vuxne/målsman är alltid ytterst ansvarig för den unge medlemmen och dennes träning. Kortköp görs i målsmans sällskap (13-16år).

Vid all vistelse och träning i gymmet oavsett ålder gäller privat olycksfallsförsäkring.